VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

9ca4321f-71ba-4c3e-b6f2-0fe842fb1274

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

VHG waardeert inzet staatssecretaris voor snelle duidelijkheid in gewasbeschermingsdossier

ma 21 dec 2020

De Koninklijk Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners heeft met waardering kennis genomen van de brief, die staatssecretaris Van Veldhoven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de ontstane situatie rondom het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Op 24 november jongstleden zette de rechter namelijk een streep door het verbod op professioneel gebruik, waardoor er voor de groene branche een onduidelijke situatie ontstond. De staatsecretaris geeft in haar brief nu aan, dat zij met een wetsvoorstel het gebruiksverbod opnieuw van kracht wil laten worden. Bovendien bekijkt zij of er ook een verbod kan komen op het particulier gebruik van chemische middelen in de tuin. Het wetsvoorstel wordt nu beoordeeld door de Raad van State en gaat daarna zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer.

VHG-directeur Egbert Roozen: “Ik ben blij dat de staatssecretaris, naar aanleiding van onze brief en  op aandringen van de Tweede Kamer, zo serieus naar het probleem heeft gekeken. Het opheffen van het verbod leidde tot een onduidelijke situatie voor de ondernemers in onze branche. Zij  hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis en materieel om onkruid op alternatieve manieren te kunnen bestrijden. Voor hen is het belangrijk dat er duidelijkheid over wet- en regelgeving is en dat er in de markt sprake is van een gelijk speelveld. Het terugvallen op chemische middelen zou daarnaast een stap terug in de tijd betekenen. Het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is in 2017 ingesteld, omdat de concentratie van chemische middelen in het oppervlaktewater alarmerend hoog was en dat de drinkwaterbereiding hierdoor in het gevaar kon komen. De niet-chemische onkruidbestrijding dient daarmee ook een breed maatschappelijk belang. ”

Oproep
“Ik roep iedereen op in de tussenliggende periode tot aan het opnieuw van kracht worden van het verbod om de groene buitenruimte chemievrij te blijven beheren. Die oproep heb ik, samen met de Koninklijke Vereniging Stadwerk Nederland, onlangs ook al aan alle gemeenten gedaan. Het is goed, dat de staatssecretaris die oproep ook in haar brief doet. We zullen de komende periode nauw met elkaar optrekken om eventuele knelpunten voor onze ondernemers in dit dossier weg te nemen,” zo geeft Egbert Roozen aan.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org