VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

6f7d05db-4583-40c9-af98-201e82eff2d5

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Sociale partners bereiken onderhandelingsresultaat over loonparagraaf cao

vr 12 feb 2021

​De sociale partners in de hovenierssector hebben op 10 februari, na een tweetal constructieve overleggen, een onderhandelingsresultaat bereikt over de loonparagraaf.

Structurele loonsverhoging van 1%
Per 1 maart 2021 is er een structurele loonsverhoging afgesproken van 1%. Dit is de 2e en laatste stap van de afspraak voor invulling van de optimale loonruimte voor de looptijd van de cao. De huidige looptijd van de cao voor het Hoveniersbedrijf is van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Achtergrond van het onderhandelingsresultaat
Al op 7 mei 2020 sloten sociale partners in de hovenierssector een akkoord voor ongewijzigde verlenging van de looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Met daarbij de afspraak om tijdens de looptijd van de cao invulling te geven aan de optimale loonruimte. Dit heeft in 2 stappen vorm gekregen:
• Eerst bereikten sociale partners op 24 september 2020 een akkoord over een structurele verhoging van 1% per 1 november 2020.
• Op 24 september werd de vervolgafspraak gemaakt om in januari 2021 opnieuw met elkaar te overleggen over de optimale loonruimte voor de resterende looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Hierbij zouden sociale partners zich baseren op een sectoranalyse over de impact van corona op de hovenierssector.
• Na overleg op 26 januari en 10 februari 2021 werd een akkoord bereikt over de structurele verhoging van 1% per 1 maart 2021.

Sectoranalyse
De sectoranalyse is uitgevoerd. Meer informatie leest u in dit bericht.

Gerelateerde tags

Cao

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org