VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

4a3c2227-713a-4bd2-b6c0-fa6962a3a9d1

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Onderzoeksproject ‘De Nieuwe Hovenier’ zet groenprofessional centraal

vr 11 dec 2020

Dit najaar is het project ‘De Nieuwe Hovenier’ van start gegaan. Het project wil groenprofessionals een nog grotere en innovatieve rol geven in de leefbaarheid in buurten en wijken, waarbij groen een belangrijke rol speelt. In dit project wordt dat in praktijk gebracht in wijken met een lage sociaaleconomische status. ‘De Nieuwe Hovenier’ is een project van Branchevereniging VHG, Wageningen University & Research (WUR) en groenbedrijven in Almelo, Almere, en Ridderkerk en Venlo samen met de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Agri & Food (A&F). Zij werken aan de rol van de groenprofessional als spil in de realisatie en het beheer van de groene buitenruimte in woonwijken voor klimaatbestendigheid, gezond bewegen en voedsel. Met het inbrengen en combineren van deze kennis faciliteert ‘de nieuwe hovenier’ bewoners in gezonder leven en ontzorgt hij/zij gemeenten. Daarnaast wordt de werkgelegenheid in de groene buitenruimte bevorderd.

Betere leefomgeving
“Er is veel meer mogelijk dan nu gebeurt, dat zagen we in eerdere onderzoeken naar initiatieven van burgers en bedrijven,” vertelt Carmen Aalbers, van WUR. “Dit project kijkt of hoveniers en groenvoorzieners in aandachtwijken kunnen zorgen dat ook daar die mogelijkheden realiteit worden, ten gunste van een betere leefomgeving: meer schaduw, meer waterinfiltratie, gezond voedsel, beweging, arbeidsparticipatie, betrokkenheid en zorg voor de omgeving en elkaar. We zorgen dat daar andere domeinen bij betrokken kunnen worden. Ook voor de financiering. Want het is duidelijk dat groen op veel beleidsterreinen en domeinen waarde creëert.“

Kennisbundeling en -verspreiding
WUR begeleidt en adviseert de groenprofessionals bij het uitwisselen van inzichten en zorgt voor het bundelen en verspreiden van ‘lessons learned’ naar de groensector en het groene onderwijs. Centraal staat dat er wordt samengewerkt met verschillende partijen en dat er waarden en een verdienmodel ontstaat voor groenprofessionals, opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de realisatie en het beheer van de groene buitenruimte in het stedelijk gebied.

Groenbedrijven en opdrachtgevers
Aan dit project nemen deel: De Eijk Duurzaam Werk, Dutch Quality Gardens Eshuis Hoveniers, Binder Groenprojecten/De Enk Groen & Golf en Noord Limburgs Groen in samenwerking met de gemeenten Almere, Almelo, BAR gemeenten en Venlo.
“We willen met dit project laten zien dat we als groenprofessionals meer aanwezig kunnen zijn in de wijk en samen met mensen uit de wijk een hogere leefbaarheid kunnen maken,” aldus Wim Lassche van De Eijk Duurzaam Werk.

Dit project maakt deel uit van het programma ‘Kennis op Maat’ van de Topsectoren T&U en Agri & Food met als doel kennisbundeling en -verspreiding in het kader van innovatiebevordering.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org