VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

4e4ea873-c73a-4d58-a7bb-c9b49f336bbe

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Let op: Inspectie SZW controleert aanwezigheid RI&E in de groenbranche

do 04 mrt 2021

Inspectie SZW controleert in april steekproefsgewijs de aanwezigheid van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Koninklijke VHG is hiervan mondeling op de hoogte gesteld. Heeft u personeel (ook uitzendkrachten, stagiaires en/of flexwerkers) in dienst? Dan bent u er verantwoordelijk voor dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Voor iedere werkgever is het hebben van een RI&E wettelijk verplicht. Als u een RI&E opstelt, weet u welke risico's er zijn. Er is een (digitale) branche RI&E beschikbaar voor de agrarische en groene sector die u eenvoudig door de aandachtspunten op dit gebied heen loodst. 

Wat is een RI&E?
Een RI&E is een inventarisatie van de gevaren en risico's voor uw personeel.
U brengt in kaart:

  • welke risico's er zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor uw personeel en uw onderneming
  • welke risico's het grootst/belangrijkst zijn
  • welke maatregelen u gaat nemen (Plan van Aanpak)

Het is de bedoeling dat u het plan van aanpak (PvA) uitvoert en regelmatig evalueert. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.

Meer weten?
Raadpleeg ook de arbocatalogus voor de sector Hoveniers en Groenvoorziening. Deze arbocatalogus is opgesteld in opdracht van en in samenwerking met Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV Agrarisch & groen en CNV Vakmensen door kennisinstituut Stigas.  Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig? Klik hier om er alles over te lezen.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org