VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

9ffa263c-4d08-4efb-a430-b109e0687651

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Kleurkeur nu een keurmerk

wo 16 dec 2020

Op 1 december 2020 is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van onze leefomgeving. Want sinds die dag zijn er duidelijke en officiële richtlijnen om biodiversiteit in Nederlandse bermen en groenstroken te bevorderen. Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur heeft besloten Kleurkeur definitief vast te stellen als add-on op beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Dankzij dit besluit is Kleurkeur nu een keurmerk, waarvan de kwaliteit is geborgd met een onafhankelijke toetsing.

Kleurkeur staat voor goed (maai)beheer van bermen en groenstroken. Samen vormen zij het grootste natuurgebied van Nederland! Essentieel voor het leven van heel veel dieren en planten. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich onderscheiden door te werken met deze nieuwe standaard voor ecologisch beheer. Beheer dat gunstige leefomstandigheden creëert voor de langere termijn. Daarmee maken we Nederland groener! 

Greendeal als startpunt
In 2016 is de Vlinderstichting samen met 22 andere partijen de Greendeal Infranatuur gestart. Deze partijen hebben gezamenlijke ambities om Nederland te vergroenen. Samen hebben ze handreikingen en tools gemaakt  Er was ook behoefte aan concrete daden om de biodiversiteit, in bermen en groenstroken te verbeteren. Omdat bij Stichting Groenkeur al bijna 200 bedrijven zijn gecertificeerd die maaiwerkzaamheden uitvoeren was een samenwerking logisch. Voor Groenkeur is Kleurkeur een goede aanvulling op de bestaande beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.

Draagvlak getoetst
De belangstelling is groot onder vakmensen, opdrachtgevers en bedrijven. Tijdens de implementatiefase in 2019 en 2020 is het draagvlak voor Kleurkeur getoetst. Ook zijn de bevindingen van de opdrachtgevers en opdrachtnemers die ermee hebben gewerkt bekeken. Er zijn nu meer dan 450 mensen opgeleid. En het aantal aanvragen blijft groeien. Kleurkeur is al in meerdere bestekken opgenomen als gunningscriterium. Aannemers gaan aan de slag met ecologisch beheer van bermen en groenstroken op basis van deze richtlijn. In de landelijke media en vakpers is veel belangstelling voor dit onderwerp zoals blijkt uit de lange lijst met artikelen en beelden op televisie. Het draagvlak om de biodiversiteit te versterken is groot in Nederland.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org