VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

27fdf261-4d25-45b8-bb97-012445ba3c48

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Groene Groeiers helpen stikstofcrisis te bedwingen

do 10 dec 2020

Branchevereniging VHG heeft op 3 december deelgenomen aan het stikstofwebinar, een initiatief van het netwerk Groene Groeiers. Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij veertien matches met innovatieve oplossingen van het stikstofvraagstuk werden gepresenteerd aan Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW en Hellen van Dongen, programma-directeur-generaal Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. VHG leverde een bijdrage met de concepten voor De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte. Met deze concepten is natuurinclusief bouwen en inrichten van de buitenruimte mogelijk.

Volgens VHG zijn er geen belemmeringen voor natuurinclusief bouwen en inrichten, maar helaas worden kansen gemist door vrijblijvendheid en keuzes tijdens het realisatieproces waardoor groen als sluitpost uit de begroting valt. De vergroening zou beter verankerd moeten worden in bestemmingsplannen, bouwvoorschriften en bij gunning. Ook nationale regie op vergroening vanuit het perspectief van klimaat, biodiversiteit en gezondheid is wenselijk.

Onderzoek
Daarnaast zou het helpen om ‘groen’ te stimuleren als er wetenschappelijke informatie is over hoeveel stikstof groen kan opnemen, welk type groen hiervoor kan zorgen en op welke wijze dit groen kan worden toegepast in tuinen, openbaar groen en groene gebouwen. Dan kunnen deze groene oplossingen al worden meegenomen in de plan- en ontwerpfase.

Meekoppelkansen
Het opstarten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van groen in de stikstofreductie, en welk groen hier de beste prestaties in kan leveren. VHG vraagt om beschikbare onderzoeksgelden specifiek voor een dergelijk wetenschappelijk onderzoek te alloceren. Buiten enkel de reductie van stikstof is het goed om dan ook te kijken naar meekoppelkansen voor klimaatadaptie en biodiversiteit.

Lees meer over het stikstofwebinar of bekijk het rapport.

Gerelateerde tags

Lobby

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org